Københavns erhvervsakademi

KEA Viden

Københavns Erhvervsakademi, eller bedre kendt som KEA, tilbyder et bredt udvalg af uddannelser indenfor forskellige fagområder som spænder lige fra byggeteknik, design og datalogi m.m. KEA uddanner primært sine studerende til en karriere indenfor det private arbejdsmarked, og har i de seneste år oplevet stor vækst i antallet af ansøgninger. I 2020 er der således over 7000 fuldtidsstuderende og mere end 3000 deltidsstuderende, heraf er cirka 10 procent af dem internationale studerende. KEA har cirka 500 ansatte.

Udfordring

I og med at KEA operere med mange forskellige uddannelser og fagområder, er der årligt en masse interne og eksterne innovations- og forskningsprojekter igang på tværs af hele organisationen. KEA ønskede derfor et sted at samle alle sine projekter hvor projektledere, undervisere administration m.m. mens de stadig er i udvikling samt efter de er afsluttet. Samtidigt ønskede man at kunne håndtere dem ensartet. KEA’s mange uddannelser har det fællestræk at deres projekter gennemføres via den samme proces med en række faser som alle projekter skal igennem.

student reading

Løsning

Løsningen blev platformen KEA Viden som er udviklet i et tæt samarbejde mellem KEA og CPH Cloud gennem en iterativ proces på mere end 18 måneder hvor alle interessenter fra alle hjørne og kroge af KEA skulle inddrages. KEA’s mange uddannelser har det fællestræk at deres projekter gennemføres via den samme proces – og netop processen er grundstenen i hvordan KEA Viden dels præsentere og arbejder med sine projekter.

Resultat

Siden KEA Viden gik live i midten af 2018 er der udviklet mere end 200 projekter på platformen. Foruden selve implementering af processen og et kæmpe UX arbejde har KEA Viden også fået udviklet et avanceret dataudtræk som kan bruges på tværs af projekter, interaktiv tidslinje, ressourceallokeringsmuligheder synkroniseringsmuligheder til eksterne systemer m.m.

KøbenhavnsErhvervsakademi

KEA Viden

KøbenhavnsErhvervsakademi

KEA Viden

Københavns Erhvervsakademi, eller bedre kendt som KEA, tilbyder et bredt udvalg af uddannelser indenfor forskellige fagområder som spænder lige fra byggeteknik, design og datalogi m.m. KEA uddanner primært sine studerende til en karriere indenfor det private arbejdsmarked, og har i de seneste år oplevet stor vækst i antallet af ansøgninger. I 2020 er der således over 7000 fuldtidsstuderende og mere end 3000 deltidsstuderende, heraf er cirka 10 procent af dem internationale studerende. KEA har cirka 500 ansatte.

Udfordring

I og med at KEA operere med mange forskellige uddannelser og fagområder, er der årligt en masse interne og eksterne innovations- og forskningsprojekter igang på tværs af hele organisationen. KEA ønskede derfor et sted at samle alle sine projekter hvor projektledere, undervisere administration m.m. mens de stadig er i udvikling samt efter de er afsluttet. Samtidigt ønskede man at kunne håndtere dem ensartet. KEA’s mange uddannelser har det fællestræk at deres projekter gennemføres via den samme proces med en række faser som alle projekter skal igennem.

Løsning

Løsningen blev platformen KEA Viden som er udviklet i et tæt samarbejde mellem KEA og CPH Cloud gennem en iterativ proces på mere end 18 måneder hvor alle interessenter fra alle hjørne og kroge af KEA skulle inddrages. KEA’s mange uddannelser har det fællestræk at deres projekter gennemføres via den samme proces – og netop processen er grundstenen i hvordan KEA Viden dels præsentere og arbejder med sine projekter.

student reading

Resultat

Siden KEA Viden gik live i midten af 2018 er der udviklet mere end 200 projekter på platformen. Foruden selve implementering af processen og et kæmpe UX arbejde har KEA Viden også fået udviklet et avanceret dataudtræk som kan bruges på tværs af projekter, interaktiv tidslinje, ressourceallokeringsmuligheder synkroniseringsmuligheder til eksterne systemer m.m.

Vores leverance

Strategi & løsningsdesign

UX & brugerfladedesign

Frontend- & backend udvikling

Workshops