Dansk Retursystem

Udbyderportalen

Pantregistrering og pantrapportering

Dansk Retursystem er en non profit virksomhed ejet af bryggerierne. Virksomheden har monopol på at indsamle flaskepant i Danmark og omsætter for tæt på 2 milliarder årligt. Dansk Retursystem driver samarbejde med over 16.000 butikker, 750 producenter og importører og varetager cirka 3.000 flaskeautomater.

Udfordring

Registrering og rapportering af genbrugsemballage er en mindre enkel proces end de fleste ville forestille sig. Der findes over 25.000 forskellige pantberettigede emballager. Overordnet er der desuden forskellige pant typer afhængig af om der er tale om flasker, der bogstaveligt talt genanvendes eller emballager, der genbruges til fremstilling af nye. De mange forskellige emballager kan endda være konfigureret forskelligt med forskellige typer påsatte etiketter. Registrering og rapportering af genbrugsemballage er en mindre enkel proces end de fleste ville forestille sig. For at emballagerne kan genkendes i pantautomaterne, når forbrugere afleverer dem, skal producenter og importører have tilmeldt og oprettet dem korrekt i systemet, men udfordringen stopper ikke her. Da flasker er en værdi, skal alle led i kæden rapportere panttransaktioner til et uvildigt revisionsinstitut.

Dansk retursystem flow

Løsning

Udbyderportalen har to overordnede funktioner; pantregistrering og pantrapportering. Førstnævnte handler i bund og grund om at tilbyde et digitalt tilmeldingssystem med en brugervenlig service til importører og producenter, der sikrer en så hurtig og effektiv proces som muligt. Derudover giver portalen adgang til at store som små kan foretage den påbudte indrapportering af pant. Systemet skal kunne anvendes både af Carlsberg og af en lille kiosk, så processen for indrapporteringen er individualiseret tilsvarende. Den store indrapportering med 150.000 enheder af gangen skal dels kunne håndtere sore bulk uploads af mange transaktioner ad gangen, men ved eventuelle fejl er det også vigtigt at systemet kan udpege hvor fejlen er, så man ikke skal gennemgå store datamængder for at identificere en forkert indtastning. De mindre aktører skal til gengæld kunne foretage mere begrænset rapportering hvor de indtaster manuelt. Dansk Retursystem har indgået aftale med det uafhængige revisionsselskab, Revisionsinstituttet A/S, der har fået til opgave at sørge for, at producenter og importører ikke får kendskab til oplysninger om hinanden. For at leve op til dette formidles indrapporteringsdata til Revisionsinstituttet i en neutral zone uden for Dansk Retursystems kontrol.

Emballage rapportering

Resultat

Den elektroniske emballageregistrering benyttes af over 90% af alle producenter og importører, der tilsammen tilmelder omkring 6.000 nye emballager årligt, og dermed lever op til Dansk Retursystems målsætning om at mere end 80% af producenternes emballageregistreringer skal foretages digitalt. Brugerne har godt styr på rapportering. Mindre virksomheder anvender ofte muligheden for at downloade en template, hvorefter de indtaster deres data. Gruppen af “Store brugere” vil typisk have et udtræk fra sit eget system, der lever op til den gældende formatering, og indeholder de informationer som skal indberettes. Eller brugere kan downloade templates og udfylde dem på forhånd.

Dansk Retursystem

Udbyderportalen

Dansk Retursystem

Udbyderportalen

Pantregistrering og pantrapportering

Dansk Retursystem er en non profit virksomhed ejet af bryggerierne. Virksomheden har monopol på at indsamle flaskepant i Danmark og omsætter for tæt på 2 milliarder årligt. Dansk Retursystem driver samarbejde med over 16.000 butikker, 750 producenter og importører og varetager cirka 3.000 flaskeautomater.

Udfordring

Registrering og rapportering af genbrugsemballage er en mindre enkel proces end de fleste ville forestille sig. Der findes over 25.000 forskellige pantberettigede emballager. Overordnet er der desuden forskellige pant typer afhængig af om der er tale om flasker, der bogstaveligt talt genanvendes eller emballager, der genbruges til fremstilling af nye. De mange forskellige emballager kan endda være konfigureret forskelligt med forskellige typer påsatte etiketter. Registrering og rapportering af genbrugsemballage er en mindre enkel proces end de fleste ville forestille sig. For at emballagerne kan genkendes i pantautomaterne, når forbrugere afleverer dem, skal producenter og importører have tilmeldt og oprettet dem korrekt i systemet, men udfordringen stopper ikke her. Da flasker er en værdi, skal alle led i kæden rapportere panttransaktioner til et uvildigt revisionsinstitut.

Dansk retursystem flow

Løsning

Udbyderportalen har to overordnede funktioner; pantregistrering og pantrapportering. Førstnævnte handler i bund og grund om at tilbyde et digitalt tilmeldingssystem med en brugervenlig service til importører og producenter, der sikrer en så hurtig og effektiv proces som muligt.
Derudover giver portalen adgang til at store som små kan foretage den påbudte indrapportering af pant. Systemet skal kunne anvendes både af Carlsberg og af en lille kiosk, så processen for indrapporteringen er individualiseret tilsvarende. Den store indrapportering med 150.000 enheder af gangen skal dels kunne håndtere sore bulk uploads af mange transaktioner ad gangen, men ved eventuelle fejl er det også vigtigt at systemet kan udpege hvor fejlen er, så man ikke skal gennemgå store datamængder for at identificere en forkert indtastning. De mindre aktører skal til gengæld kunne foretage mere begrænset rapportering hvor de indtaster manuelt. Dansk Retursystem har indgået aftale med det uafhængige revisionsselskab, Revisionsinstituttet A/S, der har fået til opgave at sørge for, at producenter og importører ikke får kendskab til oplysninger om hinanden. For at leve op til dette formidles indrapporteringsdata til Revisionsinstituttet i en neutral zone uden for Dansk Retursystems kontrol.

Emballage rapportering

Resultat

Den elektroniske emballageregistrering benyttes af over 90% af alle producenter og importører, der tilsammen tilmelder omkring 6.000 nye emballager årligt, og dermed lever op til Dansk Retursystems målsætning om at mere end 80% af producenternes emballageregistreringer skal foretages digitalt. Brugerne har godt styr på rapportering. Mindre virksomheder anvender ofte muligheden for at downloade en template, hvorefter de indtaster deres data. Gruppen af “Store brugere” vil typisk have et udtræk fra sit eget system, der lever op til den gældende formatering, og indeholder de informationer som skal indberettes. Eller brugere kan downloade templates og udfylde dem på forhånd.